Dofinansowanie na treningi HR

Informujemy iż w ramach funduszu dofinansowań „Łódzki Program Edukacyjny” na Szkolenia Dla Negocjatorów subwencję otrzymały wymienione tutaj projekty:
 • Projekt Szkolenia Pracowników w spółce ARTO
 • Cykl Szkoleniowy z budowania biznesu impulsem innowacji.
 • "uruchomienie modernizacyjnej metodyki produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach"
 • zaawansowana technologia produkcji opraw luksusowych o zasadniczo ulepszonych parametrach użytkowych
 • nowoczesna metodyka przygotowania powierzchni TecTalis gwarancją progresu konkurencyjności KTL.PL Sp. z o.o.
 • sporządzenie modernizacyjnego projektu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • opracowanie technologii oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • (Kod PKWiU: 31.50)
 • opracowanie I uruchomienie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • sporządzenie i wdrożenie wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej bielizny termoaktywnej
 • sporządzenie nowatorskiej metody biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu w skali przemysłowej
 • opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
 • platforma B2B automatyzująca procesy biznesowe pomiędzy PPUH GOBOX S.J. a jego partnerami biznesowymi.
 • opracowanie Rinf Sp. z o.o. do pozyskania inwestorów zewnętrznych poprzez profesjonalne doradztwo.
 • unowocześnienie Centrum Finansowo-Księgowego Shell
 • proces technologicznego sterowania kompleksem ścianowym
 • model zdalnego zarządzania siecią wyświetlaczy reklamowych umożliwiający świadczenie nowej e-usługi na polskim rynku.
 • stworzenie ogólnokrajowego ośrodka innowacji i transferu metodyki w zakresie e-zdrowia
 • stworzenie serwisu rezerweo.com - implementacja 2 nowych e-usług w obszarze rezerwacji dostępnych w Polsce usług.
 • implementacja planu intensyfikacji importu "TUGEB POLBUD" Sp. z o.o.
 • uruchomienie planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • uruchomienie elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • wdrożenie e-usług zdalnego zarządzania infrastrukturą IT poprzez budowę nowoczesnej platformy technicznej i organizacyjnej
 • on-line do lekarza na terenie całego kraju.
 • wypracowanie cyfrowego portalu medycznego dla lekarzy i pacjentów DOKTORZY24
 • wypracowanie cyfrowego serwisu i automatycznego systemu komunikacji zbiorowej SISMS dla mieszkańców gmin.

  27.09.2015. 00:05

  Wyróżnieni abiturienci - upominki

  Czytaj dalej 22.09.2015. 00:12

  Teksty źródłowe - gry strategiczne

  Czytaj dalej 12.09.2015. 00:14

  Artykuły - symulacje strategiczne

  Czytaj dalej 22.08.2015. 00:11