Raporty dodatkowe - gry szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na następującym materiale teoretycznym.
Serdecznie prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i gier biznesowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej źródeł na szkolenie Kaskadowe Symulacje Menedżerskie.
Informujemy przy tym, iż przedstawiona tu baza zawiera tytuły wychodzące poza wąską wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły tworzonych przez Kursantów gier.
 • Wzmacnianie Cech Proaktywnych w Rosnącej Instytucji, Grzegorz Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Dudeń
 • Przewozy jednostek ładunkowych.
 • Luka organizacyjna między teorią a praktyką
 • Plakat w propagandzie bhp
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Elektroniczne przyrządy kontrolno-pomiarowe w przemyśle ele.
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt I.
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Technologia /kierunek mechaniczny/
 • Poradnik dyżurnego ruchu
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 • Ściany działowe w budownictwie oprzemysłowionym
 • Programowanie komputerów Algol 60
 • Urządzenia zewnętrzne komputerów
 • Elektrotechnika. Przewodnik maszynisty ciężkich maszyn budowlanych
 • Praktyka maszyn elektrycznych
 • Prawo budowlane w zarysie.
 • Napęd hydrostatyczny
 • Wprowadzanie do programowania w języku Asemblene dla maszyn cyfrowych
 • Atomistyka współczesna
 • Zrób to sam
 • Potrawy niskokaloryczne
 • Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach
 • Mikroprocesory, mikrokomputery, mikrosystemy
 • Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach
 • Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze i związkowe
 • Window 3.0 Leksykon użytkownika
 • NOVELL od A do Z
 • Pełzanie elementów turbin cieplnych
 • Jak liczy menedżer
 • Technika badań wysokonapięciowych.Tom IIWyd.I. 396str.,23cm.
 • Europejski system walutowy 86str,20cm
 • Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
 • Studia pedagogiczne Strategie kształcenia dorosłych 192 str., 24 cm
 • Komentarz do Kodeksu Karnego Część ogólna Stan 01.12.93 520 str. 24 cm
 • Gazy ciecze płyny Wykłady z chemii fizycznej 174 str., 20 cm
 • Elektryczność wokół nas Wyd.II 223 str., 24 cm
 • Prawo dewizowe z komentarzem St.Pr.15.04.94 Wyd.II 132 str., 20 cm
 • Symulacje planszowe – fundamenty teoretyczne
 • Historia 2 Wyd.I Dzieje Nowożytne 1492-1815 Podręcznik dla kl II LO 328 str., 24 cm
 • Informatyka w szkole - Poradnik dyrektora i nauczyciela 323 str., 24 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 23 cm
 • Z geometrią za pan brat 341s 21cm
 • Ćwiczenia z analizy matematycznej z zazstosowaniem systemów obliczeń symbolicznych 239 str., 23 cm
 • Polimery konstrukcyjne Wprowadzenie do technologii i stosowania 264 str,24 cm
 • Ochrona przyrody i wód wyd 1
 • Wielki słownik polsko-rosyjski P-Ż Wyd.IV 844 str,24 cm
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wyd.II 370 str, 24 cm
 • Części maszyn Wyd.IV Podręcznik dla technikum 418 str, 24 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz 978 str, 20 cm
 • Ściągi i zadania Wyd.II DOS,Windows 3.11,Windows 95, Norton Commander,TAG,Lotus 1-2-3,bBASE,Word 132 str, 24 cm
 • Fundamenty rachunkowości cz.1 309 str, 24 cm
 • Negocjacje zbiorowe
 • Podstawy konstrukcji maszyn t2 wyd 3
 • Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 202 str, 24 cm
 • Historia - vademecum maturzysty 511 str, 20 cm
 • Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. Technologie
 • Ekonomia środowiska 336 str, 24 cm
 • Wielka historia Polski t.3 1506-1586 287s 23cm
 • Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym 312s 23cm
 • Polimery konstrukcyjne.wyd 2 rozsze. 299s 23cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie wyd 4 zmien. 208s 23cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.2,Bri-Eur 806s 29cm

  09.09.2016. 00:03