Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą opierały się na poniższym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie wymienionych poniżej opracowań po kursie Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, że przedstawiona tu lista zawiera artykuły wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Kształcenie Kompetencji Biznesowych w Dynamicznej Organizacji, Norbert Kowalski
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Dudeń
 • Podręcznik kierowcy zawodow. kat.B
 • Encyklopedia świat w przekroju 1975
 • Słownik naukowo techniczny niemiecko-polski
 • Gry finansowe – podstawy praktyczne
 • Miernictwo radiotechniczne.
 • Termodynamika
 • Termodynamika
 • Rocznik statystyczny 1976
 • Systemy ekonomiczne
 • Biologia w ochronie zdrowia i środowiska
 • Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych
 • Lutowanie
 • Spawalność i kruchość stali
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle
 • Chemia organiczna
 • Słownik polsko-portugalski
 • Przebudowa poddasza
 • Informatyka w nowoczesnym przedsiebiorstwie
 • Leksykon ciepłownictwa
 • Połączenia odkształceniowe.
 • Zadania z fizyki
 • Historia Polski 1505-1764
 • Przewodnik po technice mikrokomputerowej
 • Diagnostyka silników o zapłonie iskrowym
 • Układy scalone serii UCA64/UCY74
 • Ventura publisher Gold Serwis wersja 3.0
 • Turbogeneratory eksploatacja i diagnostya
 • Kodeks handlowy. Komentarz.
 • Strategia biznesu.
 • Cyfrowe układy scalone CMOS.Seria:Układy i systemy cyfrowe. Wyd.I. 317str.,23cm.
 • Podstawy ekonomii. Wyd.I 372 str., 24 cm
 • Elementy makro i mikroekonomii dla inżynierów 256 str.,24 cm
 • Przestępstw i wykroczenia drogowe.Komentarz
 • Wielki słownik niemiecko-polski T.II z suplementem L-Z Wyd.XII 1086 str., 24 cm
 • Metale śmieci
 • Samolot dzieło człowieka - etapy rozwoju 243 str., 30 cm
 • Elektronika 5 Wyd.III Podręcznik dla technikum 406 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elemantarne zagadnienia ekonomii wyd 1 373s 23cm
 • Kronika medycyny Wyd.I 648 str., 30 cm
 • Fundamenty elektroniki 183s 23cm
 • Zasady rachunkowości akty wykonawcze, objaśnienia 271 str., 20 cm
 • ObjectVision 127 str.,24 cm
 • Słownik angielsko-polski 416 str 19 cm
 • Wielki słownik polsko-angielski A-Ó wyd 16
 • Zasady badań pedagogicznych Wyd.II 248 str, 20 cm
 • Zbiór zadań testowych z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie cz.2 zadania testowe z pełnym rozwiązaniem
 • Maszyny elektryczne 7a Podręcznik dla technikum 436 str, 24 cm
 • Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy 408 str, 20 cm
 • Procesy membranowe 361 str, 24 cm
 • Historia myśli ekonomicznej 744 str, 21 cm
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Elementy rachunkowości cz.1 309 str, 24 cm
 • Prawo konstytucyjne 631s 23cm
 • Mundur i odznaki Wojska Polskiego 223 str, 32 cm
 • Ochrona środowiska jako problem globalny 170s 21cm
 • Wentylatory.Pzegląd teoretyczne,zagadnienia konstrukcyjno-eksploatacyjne i zastosowanie 399s 23cm
 • Fundamenty technologii magnetościernej 228s 23cm
 • Analiza finansowa - problemy metodyczne w ujęciu praktycznym 204 str, 24 cm
 • Statystyka w zadaniach cz.2. Statystyka matematyczna 351s 24cm
 • Wprowadzenie do etyki biznesu 584 str, 24 cm
 • Thinking in C++ 642 str, 24 cm

  28.07.2016. 00:47