Teksty źródłowe - gry strategiczne

Serdecznie prosimy abiturientów realizowanych u nas kursów i symulacji menedżerskich dla kierowników produkcji o przeglądnięcie przedstawionych tu materiałów w ramach warsztatu Gry Negocjacyjne.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że niniejsza lista zawiera materiały wykraczające poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Wzmacnianie Kompetencji Menedżerskich w Dynamicznej Firmie, Tadeusz Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Cernowska
 • Sprężarki zeszyt 1.Technologia Robót i Ekspoatacji
 • Zarządzanie gospodarką materiałową
 • Modelowanie symulacyjne w transporcie kolejowym
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Elementy miernictwa elektrycznego
 • Termodynamika techniczna
 • Książka w propagandzie bhp
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Aparatura paliwowa.Poradnik silników wysokoprężnych
 • Ustroje budowlane fundamenty
 • Geografia ekonomiczna Polski
 • Elektronika w technice motoryzacyjnej
 • Elektrotechnika. Leksykon maszynisty ciężkich maszyn budowlanych
 • Elektronika w pytaniach i odpowiedziach
 • Węgiel.Racjonalna gospodarka węglem energetycznym.
 • Arbitraż gospodarczy
 • Metody optymalizacji w języku Fortran
 • Urządzenia odpylające
 • Podręczny słownik niemiecko-polski t I
 • Pracownia fotograficzna
 • System operacyjny George 3
 • Słownik ortograficzny języka polskiego
 • Mały leksykon techniczny Technologia mechaniczna
 • Układy scalone serii UCA 64/UCA 74
 • Word Perfect 5.1
 • Word Perfect 5.1 Opis programu.
 • Podręcznik dla użytkownika sieci lokalnej. cz.III Novell Net Ware z.z
 • Programowanie w języku Clipper 5.0
 • Rezonatory dielektryczne i ich zastosowania.Wyd.I. 226str.,20cm.
 • Układy elektroniczne czII. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe.Wyd.I. Podręcznik akademicki. 431str.,23cm.
 • Ozon a efekt cieplarniany-zbadaj to sam Wyd.I 37 str., 29 cm
 • Technologia budowy maszyn Techniki wytwarzania Wyd I 326s,24cm
 • Encyklopedja powszechna t 5 320 str., 24 cm
 • Technologia - szlifierstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.IV 374 str., 20 cm
 • Systemy i urządzenia chłodzące elektrowni cieplnych 336 str., 24 cm
 • Windows dla każdego w.3.1
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Roboty betonowe na placu budowy-PrzewodnikWyd.III 252 str., 20 cm
 • Od arkusza do arkusza 107 str., 24 cm
 • Programowanie w Turbo Pascalu 7.0 Podręcznik dla początkujących + dyskietk 294 str., 24 cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego - komentarz St.pr.30.04.94 Wyd.II 757 str., 24 cm
 • Geometria wykreślna Metoda Monge,a aksonometria Praktyka i zadania Wyd 4
 • Encyklopedia universalis.Świat nauki współczesnej t 2 277 str,30 cm
 • Siła pieniędzy - bezsilność prawa 172 str,20 cm
 • Wygraj unowocześniając swój komputer 351 str,24 cm
 • Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy Wyd.V 298 str, 24 cm
 • Ekonomia - makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm
 • Obsługa komputera krok po koku
 • Pzegląd technologii spawalniczych 281 str, 24 cm
 • Wielka historia powszechna t.1 Pradziejeludzkości i historia państw wschodu.
 • Zarządzanie pracą
 • Finanse międzynarodowe 364 str, 21 cm
 • Encyklopedia politologii t 1 Teoria polityki 316s 23cm
 • Technika wysokich napięć 346 str, 24 cm
 • Rynki walutowe i pieniężne D-149 368 str, 24 cm
 • Java 3 RMI - Elementy programowania rozproszonego + D-62 240 str, 24 cm
 • Słownik terminów angielsko-polski - za ądzanie, marketing, finanse, rachunkowość, giełda,handel, prawo gospodarcze 287 str, 24 cm
 • Prawo finansowe wyd.3 564s 23cm
 • Gospodarka Polski w XX wieku. 390s 20cm
 • Recykling materiałów polimerowych 236 str, 24 cm
 • TCP/IP - Biblia 573 str, 24 cm

  12.09.2015. 00:14