Teksty źródłowe - gry menedżerskie

Symulacje decyzyjne w naszym programie dla inżynierów będą stworzone na poniższym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy abiturientów naszych zajęć i gier strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeczytanie wymienionych poniżej materiałów w uzupełnieniu do treningu Symulacje Biznesowe.
Chcemy zauważyć przy tym, iż umieszczona w tym miejscu baza zawiera artykuły wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły opracowaywanych przez Państwa gier.
 • Szkolenie Zachowań Biznesowych w Międzynarodowej Organizacji, Tymon Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Anna Cernowska
 • Obciążenia cieplne silników tłokowych
 • Technologia spawalnictwa
 • Wprowadzenie do transmisji danych
 • Gry negojacyjne – podstawy teoretyczne
 • Mała Kronika Ludowego Wojska Polskiego 1943/73
 • Schematy analizy jakościowej kationów
 • Tokarstwo podręcznik technologii dla ZSZ
 • Technologia /kierunek mechaniczny/
 • Układy torowe stacji
 • Układy scalone TTL
 • Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych
 • Zgarniarki maszynoznawstwo specjalistyczne - Poradnik
 • Ochrona prawna przyrody i środowiska
 • Maszynoznawstwo ogólne i części maszyn w pytaniach i odpowiedziach
 • Mały ilustrowany leksykon techniczny
 • Remontuję naprawiam i przebudowuję mieszkanie
 • Częstotliwości czas.
 • Koła zębate t.I Konstrukcja
 • Zagadnienia współczesnej fizyki.
 • Mieszkanie z wyobraźnią
 • Prawo wynalazcze a twórczość techniczna. 140s 20cm
 • Układy kinematyczne.Podstawy projektowania
 • Słońce w słoikach
 • Analiza układów elektronicznych wspomagana mikrokomputerem
 • Gramatyka języka angielskiego
 • Szklarnie projektowanie i budowa
 • NOVELL od A do Z
 • Słownik polsko-rosyjski rosyjsko-polski dla biznesmenów
 • Quick BASIC
 • Zagadkowy świat
 • Mikroprocesor 8086.Podręczny Katalog Elektronika.Wyd.I. 139str.,20cm.
 • Podstawowe metody analizy demograficznej 235 str.,24 cm
 • Ilustrowany leksykon lotniczy Napędy Wyd I 367s,24cm
 • Norton Commander 3.0 Kompletny opis pakietu Wyd.II 48 str., 20 cm
 • Ćwiczenia z języka C++ programowanie obiektowe 176 str., 24 cm
 • Lotus 1-2-3 wersja 4.0
 • DOS 6.0 Szybki start 304 str., 24 cm
 • Gry dla dorosłych – fundamenty praktyczne
 • Poradnik inż.elektryka t.1 Wyd.I 731 str., 21 cm
 • Polska XX wieku. wyd 5 /prot.nr 38-zamiany/ 251s 20cm
 • Ekonomiczne determinaty ustaleń cen na giełdzie 151 str., 23 cm
 • Matematyka w szkole średniej Powtórzeniei zbiór zadań 588s 20cm
 • MS Windows 3.11 PL for Workgroups 224 str. 24 cm
 • Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie 261 str,20 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.I.B
 • Norton Commander 5.0 w praktyce
 • Prawo rzeczowe Wyd.VII 340 str, 20 cm
 • Automatyka i robotyka 191 str, 24 cm
 • Rachunkowość i decyzje finansowe /prot.nr 9 - zamiany/ 415s 24 cm
 • Fundamenty marketingu Wyd.III 436 str, 20 cm
 • Podręcznik chemii organicznej 607 str, 24 cm
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych Leksykon
 • Almanach wiedzy powszechnej 1999 752 str, 20 cm
 • Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków 273 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne 384 str, 24 cm
 • Ekonometria wyd.2 326s 24cm
 • Elementy informatyki użytkowanie komputera + D-35 610 str, 24 cm
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 337str, 24 cm
 • Polska myśl polityczna 1939-1945 266s 23cm
 • UNIX - programowanie usług sieciowych 2 Komunikacja międzyprocesowa 653 str, 24 cm
 • WWW - Zaawansowane tworzenie stron świczenia praktyczne 166 str. 24 cm
 • Nowa encyklopedia powszechna t.6,nim-Pri 798s 29cm

  08.08.2016. 00:10