Subwencje na treningi menedżerskie

Klienci ze współpracujących z nami stale firm zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. Potwierdzamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Podkarpacki Program Edukacyjny” na dwa Szkolenia Sprzedaż środki dostały następujące projekty:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Księgowych w firmie ZUT PSS
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "e-Integracja - szansą na rozwój społeczności lokalnej'
 • "Paszport do importu" szansą na ekspansję zagraniczną firmy wydawniczo-designerskiej
 • innowacyjny proces inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • innowacyjny portal internetowy, nowoczesne narzędzia i usługi dla podmiotów rynku pracy.
 • opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki produkcji papieru na bazie makulatury.
 • opracowanie i uruchomienie nowej linii wzorniczej spełniającej oczekiwania klienta Europejskiego
 • sporządzenie i uruchomienie wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • opracowanie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w innowacyjnych grupach produktowych
 • sporządzenie strategii intensyfikacji eksportu firmy InteliWISE S.A.
 • sporządzenie wzoru użytkowego szafy dla osób z ograniczeniem ruchowym.
 • system przygotowania planu rozwoju importu firmy Altanova.
 • sporządzenie założeń i wdrożenie zoptymalizowanego procesu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • model B2B dla efektywnej współpracy REFA Wielkopolska i Partnerów
 • technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.
 • utworzenie nowoczesnego centrum logistycznego w branży odzieżowej
 • implementacja modernizacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Complet
 • implementacja nowoczesnych metodyki uzdatniania wody przez firmę H2Optim Sp. z o.o.
 • uruchomienie modelu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
 • uruchomienie metodyki Albatros Pro Precision DS w innowacyjnej tłoczni w Wałczu.
 • zbudowanie nowoczesnego systemu produkcyjnego umożliwiającego komunikację z urządzeniami parku maszynowego z wykorzystaniem standardu JDF
 • zbudowanie zdalnego portalu do rezerwacji biletów lotniczych, wzbogaconego o modernizacyjne kryteria wyszukiwania
 • zbudowanie mobilnego serwisu narzędziowego przekazywania wiadomości dźwiękowych grupom odbiorców.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.

  03.11.2015. 00:06