Środki Unijne na warsztaty zamknięte

Klienci ze współpracujących z nami stale firm aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Opolski Program Regionalny” na weekendowe Szkolenia Dla Kierowników wsparcie nabywają następujące przedsięwzięcia:
 • Szkolenia dla Analityków Finansowych w przedsiębiorstwie Irchowicz
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "modernizacyjne e-usługi - nowa jakość w branży szkoleniowej"
 • "Upowszechnianie dostępu do Internetu wśród mieszkańców Mrągowa zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"
 • nowoczesny system płatności mobilnych SKYCASH.
 • innowacyjny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • sporządzenie uruchomienia koncepcji dynamizacji importu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • sporządzenie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego "Przy Obwodnicy" w Słupsku
 • opracowanie i wdrożenie technologii skalowania i poprawy wydajności baz rejestrów.
 • opracowanie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • opracowanie nowych innowacyjnych procedury kucia materiałów wysokotopliwych
 • opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura dentystyczna usługi elektroniczne szansą na nowe standardy w branży
 • przygotowanie "planu intensyfikacji eksportu" dla firmy "Levant"
 • unowocześnienie nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • program do Zarządzania Rozproszonym Biznesem ZaRoBi
 • proces rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II
 • utworzenie elektronicznego centrum świadczenia e-usług w zakresie bezpieczeństwa, monitorowania, inwentaryzacji i zarządzania urządzeniami mobilnymi.
 • implementacja nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarzadzania informacją w firmie Sky Share Sp. z o.o.
 • implementacja nowoczesnego modelu teleinformatycznego w spółce Pactor umożliwiającego wymianę danych z partnerami biznesowymi.
 • implementacja koncepcji intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna
 • uruchomienie technologii Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
 • uruchomienie infrastruktury informatycznej umożliwiającej prowadzenie procesów biznesowych w formie bezobsługowej wymiany zasobów finansowo-księgowych drogą elektroniczną pomiędzy podmiotami współpracującymi.
 • zbudowanie mobilnego biura rachunkowego E-księgowy
 • stworzenie cyfrowego serwisu do automatycznego rozwiązywania problemów logistyczno-dystrybucyjnych.
 • stworzenie internetowego serwisu szkoleniowego zorientowanego na podnoszenie kompetencji w zakresie obsługi osystemowania komputerowego.

  19.05.2016. 00:07