Środki Unijne na warsztaty biznesowe

Uczestnicy z wybranych korporacji aplikowali o granty i w porozumieniu z nami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Zawiadamiamy iż w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Strukturalny” na weekendowe Treningi Kierownicze środki uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Kontrolerów w przedsiębiorstwie ZUT PSS
 • Szkolenie wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "Zielona Góra miastem równego dostępu do Internetu"
 • zoptymalizowana linia do produkcji soczewek
 • innowacyjny dodatek paszowy zapobiegający salmonellozie u zwierząt hodowlanych (PKWiU 72.11.11.0).
 • opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • opracowanie i implementacja nowoczesnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • sporządzenie i implementacja metodologii planowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i uruchomienie znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • opracowanie modernizacyjnej technologii syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i procedury produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • struktura B2B szansą na dalszy wzmocnienie strategii działania i wzrost konkurencyjności Firmy POL-INOWEX s.a.
 • koncepcja Komunikacyjna - inteligentna e-usługa pozwalająca nawiązywać relacje handlowe wykorzystując alternatywne kanały komunikacyjne.
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce
 • proces dla narzędziowego testowania poprawności wygenerowanych obrazów stron cyfrowych dla przeglądarek mobilnych
 • model skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza koncepcja Teledetekcyjna
 • wdrożenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce
 • wdrożenie w Polsce Centrum Usług Wspólnych dla Sony Pictures Entertainment
 • wdrożenie modernizacyjnego systemu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • uruchomienie koncepcji dynamizacji importu w przedsiębiorstwie Polon-Poznań Sp. z o.o.
 • implementacja do asortymentu ZETKAMA S.A. typoszeregu zaworów balansowych dynamicznej konstrukcji.
 • stworzenie innowacyjnego portalu analiz finansowych
 • zbudowanie internetowego biura rachunkowego E-księgowy
 • wypracowanie mobilnego serwisu do organizacji i zarządzania imprezami rodzinnymi on-line.
 • stworzenie elektronicznego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  03.12.2016. 00:02