Pomoc pieniężna na warsztaty zamknięte

Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Zachodniopomorski Fundusz Strukturalny” na dwudniowe WykładyZe Skuteczności Personalnej środki dostały następujące przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Inżynierów w przedsiębiorstwie Ultrahut
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Ostatnia mila, PTU Wlan-Tech Plus szansą dla podmiotów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • eksport na rynki europejskie czynnikiem rozwoju spółki Invenview
 • nowoczesny program redukcji emisji węglowodorów lotnych dla samochodów nowej generacji. 34.30 (PKWIU 2004)
 • nowoczesny portal o tematyce rolniczej umożliwiający świadczenie e-usług.
 • bezzałogowego.
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnego modelu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • sporządzenie i wdrożenie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
 • sporządzenie i wdrożenie wzoru użytkowego uniwersalnego pustaka wykonanego technologią wibroprasowaną
 • opracowanie i zgłoszenie ochrony wzoru przemysłowego zabawki
 • opracowanie usługi proinnowacyjnej - model Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • koncepcja do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • przygotowanie planu importu modernizacyjnego modelu Informatycznego
 • rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • program rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II
 • program wspomagania zarządzania w ochronie zdrowia w wymiarze terytorialnym w oparciu o rozwiązania BI
 • stworzenie portalu mobilnego www.inwestycjewinnowacje.pl - platformy nowoczesnego biznesu.
 • uruchomienie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w spółce Masterprint XL Sp. z o.o.
 • uruchomienie innowacyjnego poratlu zdalnego e- Medic
 • implementacja procesu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy Blue Media S.A. i jej partnerami biznesowymi.
 • uruchomienie elektronicznego systemu B2B w spółce Cyborg Idea s.c.
 • implementacja innowacyjnej metodyki budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • stworzenie elektronicznego procesu bezobsługowej kompleksowej rezerwacji usług turystycznych
 • wypracowanie cyfrowego serwisu systemowej rejestracji oprogramowania procesów bezpieczeństwa danych
 • stworzenie elektronicznego serwisu PROGFIN.PL Analizy, prognozy finansowe i elementy biznes koncepcji oraz rejestr firm on-line

  10.07.2016. 00:01