Narzędzia - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe

Gry menedżerskie w naszym programie dla technologów będą opierały się na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Gorąco prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o przeczytanie opublikowanych na tej stronie lektur na szkolenie Gry Biznesowe.
Informujemy w tym miejscu, iż opublikowana lista zawiera artykuły wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w zakresie scenariusza opracowaywanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Rozwój Postaw Zespołowych w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Aldowska
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Materiałoznawstwo encyklopedia techniki
 • Elementy Elektrotechniki cz2
 • Symulacje dla dorosłych – podstawy praktyczne
 • Urządzenia wejściowe -wyjściowe maszyn cyfrowych
 • Projektowanie sieci elektroenergetycznych zeszyt II
 • Termodynamika
 • Bezpieczeństwo, higiena i ochrona pracy w szkolnictwie
 • Silniki spalinowe i ciągniki rolnicze
 • Układy scalone TTL
 • Zapobieganie hałasom w instalacjach sanitarnych
 • Metody selekcji informacji
 • Geografia ekonomiczna europejskich krajów socjalistycznych
 • Diagnostyka samochodów osobowych
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t 1
 • Przemysłowa produkcja prefabrykatów
 • Pejzaż fotograficzny.
 • Budownictwo znormalizowane oznaczenia na rysunkach
 • Leksykon inżyniera matematyki t.1 Wyd.II.
 • Nowe i najnowsze układy elektroniczne
 • Programowanie w języku Fortran
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym
 • Język Forth
 • Legalne jednostki miar i stałe fizyczne
 • Dos od środka
 • Systemy mikroprocesowe w automatyce napędu elektrycznego.
 • Zagadnienia techniki mikroprocesowej
 • Programowanie w języku CLIPPER przy użyciu języka C z dyskietką
 • Negocjacje w biznesie
 • Ami Pro do Windows. 210str.,23cm.
 • P-Historia filozofii, tom II. Filozofia nowożytna do roku 1830.Wyd.13
 • Cuda natury 191str.30cm
 • Geometria żółwia 460 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 5 320 str., 24 cm
 • Rozwiązywania testów egzaminacyjnych z fizyki z lat 85-93. Kurs z fizyki dla kandydatów na Akademię Medyczną 491 str., 24 cm
 • Bazy danych 163 str., 24 cm
 • Układy elektroniczne cz.I Układy analogowe liniowe Wyd.II 445 str., 23 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Pracownia elektryczna 6 Podręcznik dla technikum Wyd.6 426 str.24 cm
 • Mała encyklopedia PWN A-Z 1155 str., 24 cm
 • Skład komputerowy w minutę 280 str., 23 cm
 • Uczymy się polskiego - 1 teksty 143 str., 20 cm
 • Leksykon chemika analityka t I Dane fizykochemiczne Analiza chemiczna 243s 24cm
 • Chemiczne i funkcjonalne właściwiści składników żywności 543 str,24 cm
 • Słownik żeglarski angielsko-polski 328 str,21 cm
 • Słownik francusko-polski, polsko-francuski 600 str,18 cm
 • Ekologia z ochroną środowiska 277 str, 21 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.II użytkowanie mikrokomputerów Wyd.III 246 str, 24 cm
 • Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe 138 str, 24 cm
 • Fizyka - grawitacja, magnetyczność, magnetyzm 238 str, 24 cm
 • Inżynieria finansowa 432 str, 24 cm
 • Wstęp do filozofii 272 str, 24 cm
 • Pzegląd teorii obwodów T.I Wyd.III 359 str, 24 cm
 • Nowe metody organizacji i zarządzania 370 str, 24 cm
 • Zaproszenie do socjologii 185 str, 20 cm
 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska 200 str 20 cm
 • HTML i Java Script + D-58 461 str, 24 cm
 • Euromarketing - uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej 175 str, 24 cm
 • Rzutowanie prostokątne - widoki - ćwiczenia i zadania rysunkowe z rozwiązaniami 110 str, 24 cm
 • Dynamika maszyn roboczych.Podręczniki akademickie,mechanika. 362s 24cm
 • Polityka ekonomiczna 340 str, 24 cm
 • Strategia globalna 520 str,20 cm

  18.03.2016. 00:12