Materiały - gry decyzyjne

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą stworzone na poniższym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy słuchaczy naszych treningów i symulacji biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej lektur przed wykładem Planszowe Symulacje .
Nadmieniamy w tym miejscu, że niniejsza baza zawiera książki wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii fabuły opracowaywanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Szkolenie Umiejętności Menedżerskich w Konkurencyjnej Organizacji, Norbert Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Aldowska
 • Podręcznik kierowcy samochodowego
 • Słownik Polskiej Terminologi Chemicznej
 • Organizacja przetwarzania danych w przedsiębiorstwie
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Wprowadzenie do teorii sterowania optymalnego
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Ciężka praca fizyczna
 • Gospodarka pojazdami trakcyjnymi PKP
 • Zarys liniowej teorii układów elektroniccznych
 • Kodeks budowlany
 • Język programowania. Plan 3
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Pożary - przyczyny,przebieg dochodzenia.
 • Uniwersalne systemy sterowania maszyn i urządzeń
 • Encyklopedia międzynarodowych organizacji transportowych.
 • System informacji statystycznej w warunkach reformy gospodarczej
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej
 • Polskie prawo administracyjne cz. I
 • Hydrogeologia z podstawami geologii
 • Klasyfikacja pierwiastków
 • Górniczy stan w wierzeniach i obrzędach,humorze i pieśnach
 • Psychologia uczenia się i nauczanie
 • Commodore 64 Instrukcja obsługi
 • Elektronika w technice motoryzacyjnej
 • Obciążenia cieplne turbin parowych.
 • Opis pakietu Page Maker wersja 4.0
 • Poradnik chemika analityka tom 1.
 • Sekrety Windows 3.1 tom II
 • Ami Pro do Windows. 210str.,23cm.
 • Pomiary elektryczne i diagnostyczne produkcji układów scalonych LSI i VLSI. Wyd.I 307str.,23cm.
 • Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka Ekonomia XX wieku 274 str., 19 cm
 • Funkcje jednej zmiennej w badaniach ekonomicznych.Wyd II 305str,20cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • Przemysłowa energia odpadowa Zasady wykorzystania Urządzenia 525 str., 24 cm
 • Encyklopedja powszechna t 8 320 str., 24 cm
 • Prawo geologiczne i górnicze Prawo wodne Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska Wyd.I 134 str., 24 cm
 • Symulacje negojacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Rejestry sądowe-spółek handlowych-spółdzielni-przedsiębiorstw państwowych 224 str., 20 cm
 • Poczta elektroniczna modemy i programy telekomunikacyjne 263s 24cm
 • Szwecja Praktyczny przewodnik 233s 20cm
 • Matematyka ćwiczenia problemowe dla Politechnik Wyd.IV 265s 24cm
 • Lotus 1-2-3 w.5.0
 • Kompendium analizy o gospodarce 367 str,20 cm
 • Pracownia elektryczna T.2
 • Słownik przypomnień Wyd.III 961 str,21 cm
 • Visua Basic dla aplikacji w Excelu 385 str, 24 cm
 • Przepięcia wewnętrzne w sieciach średnich napięć i ich ograniczanie
 • Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy 536 str, 24 cm
 • Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie 408 str. 24 cm
 • Kodeks wykroczeń - komentarz 573 str, 20 cm
 • Praktyka obwodów elektrycznych - zadania 355 str, 24 cm
 • Dynamika i sterowanie robotów
 • Słownik z rozmówkami niemiecko-polski polsko-niemiecki 444s 14cm
 • Grzyby 255 str, 30 cm
 • Historia ustroju i prawa polskiego Wyd.IV 655 str, 24 cm
 • C++ - księga eksperta + D-51 778 str, 24 cm
 • English słownik tematyczny 488 str, 24 cm
 • Zrób to sam 351 str, 30 cm
 • Tworzywa sztuczne. Poradnik 1029s 20cm
 • Marketing wirtualny 238 str, 24 cm
 • Pracownia fizyczna wspomagana komputerem

  19.06.2016. 00:40