Lista dofinansowań na kursy HR

Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Edukacyjny” na trzy KonferencjeZarządzanie Czasem grant uzskały poniższe przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Inżynierów w spółce Stachowiak S.C.
 • Program Szkoleniowy dot. budowania biznesu bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Synteza i zastosowanie fluorokarbofunkcyjnych związków krzemoorganicznych
 • import - Szansą ekspansji firmy Laboratorium Kosmetyczne " Anna" S.C.
 • zaawansowana procedura produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny wkład firmy "Heiche - Matusewicz" w rozwój procedury galwanizacji w przemyśle samochodowym.
 • sporządzenie metodyki i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
 • opracowanie i wdrożenie nowoczesnych wzorów użytkowych z tworzyw sztucznych
 • sporządzenie i uruchomienie oprojektowania B2B w firmie Europejskie Centrum Odszkodowań Marzanna Surowiec
 • sporządzenie i uruchomienie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • opracowanie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM planOWYCH SOA
 • sporządzenie oraz implementacja produkcyjne innowacyjnych aluminiowych projektów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • sporządzenie wzoru użytkowego autonomicznego odkurzacza samosprzątającego.
 • struktura technologiczna - nowoczesne narzędzie informatyczne, umożliwiające tworzenie interaktywnych serwisów internetowych - Numer PKWiU: 63.12.10.0
 • rozbudowa przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez opracowanie Centrum Serwisowego.
 • pogłębienie działalności importowej firmy Aqua Nurt o nowe rynki Europy Zachodniej
 • metodyka wytwarzania ściernic ze spoiwem żywicznym ze zmniejszoną ilością substancji szkodliwych emitowanych do środowiska PKWiU 26.81.Z
 • wdrożenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF
 • uruchomienie nowoczesnego procesu elektronicznego B2B w firmie WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany rejestrów
 • implementacja nowoczesnego systemu informatycznego do technologicznej wymiany informacji między Spółką ELWET a jej Partnerami.
 • wdrożenie planu intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • implementacja metodyki kompresji sygnału wizyjnego do formatu XDCAM HD422
 • zbudowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w woj. pomorskim
 • wypracowanie elektronicznego procesu obiegu dokumentów
 • stworzenie mobilnego serwisu technologicznej rejestracji oprojektowania procesów bezpieczeństwa rejestrów
 • zbudowanie cyfrowego serwisu umożliwiającego rezerwację usług turystycznych z możliwością tłumaczeń wiadomości mailowych pomiędzy użytkownikami

  29.04.2016. 00:11