Baza subwencji na kursy zamknięte

Kursanci z niektórych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i wspólnie z naszymi trenerami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Zawiadamiamy że w ramach funduszu europejskiego „Wielkopolski Program Infrastrukturalny” na dwudniowe Kursy Z Motywowania do Zmiany środki uzskały poniższe projekty:
 • Szkolenie Grafików Komputerowych w przedsiębiorstwie Sordex
 • Program Szkoleniowy dot. wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "wprowadzenie nowoczesnych procedury produkcyjnych w przedsiębiorstwie WIPLAST SP. Z O.O. w oparciu o patenty firmy WINDMOLLER&HOLSCHER"
 • import wyrobów oferowanych przez firmę TENEX.
 • nowoczesny aparat EKG
 • nowoczesny wkład firmy "Heiche - Matusewicz" w skok technologiczny technologii galwanizacji w przemyśle samochodowym.
 • sporządzenie metodyki wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w zaawansowanym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i implementacja systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem radaru kablowego PKWiU 31.62.11-57.29
 • sporządzenie i uruchomienie do produkcji modernizacyjnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • sporządzenie i uruchomienie na rynek procesu wentylacji multistrefowej
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej modernizacyjnego procesu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • opracowanie wzoru użytkowego nowoczesnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • platforma B2B szansą intensyfikacji F.P.H. POŁONINY Tomasz Bocheński.
 • wypracowanie planu importu dla Firmy Xylab Mobile na rynki Ameryki Północnej i Południowej
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez wdrożenie Centrum Serwisowego.
 • system M-Book
 • system do czyszczenie kruszywa mineralnego
 • stworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF
 • wdrożenie innowacyjnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce Kanlan
 • wdrożenie nowoczesnych procedury w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung
 • wdrożenie systemu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • implementacja do produkcji stentu wieńcowego pokrytego lekiem i stentu do bifurkacji pokrytego lekiem.
 • wypracowanie modernizacyjnego programy systemowania i drukowania TAG-ów Near Field Communication – NFC
 • wypracowanie internetowego systemu technologicznej kompleksowej rezerwacji usług turystycznych
 • wypracowanie mobilnego serwisu dla społeczności sportowców i dostawców usług sportowych
 • wypracowanie internetowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  30.09.2016. 00:01